Giá giàn phơi thông minh đã bao gồm công lắp đặt tại Hà Nội, TP.HCM